Thẻ: cách xem sổ hồng

Tìm hiểu cách đọc thông tin cơ bản trên sổ hồng

Cách xem các thông tin cơ bản trên sổ đỏ (sổ hồng) cần thiết trước khi mua đất. 1. Diện tích mảnh đất. Khoản 4 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định diện tích của thửa đất được ghi bằng số Ả Rập theo đơn vị là mét vuông (m2) và được làm tròn số đến một chữ số thập phân (ví dụ 60,1m2, 100,5m2). Căn cứ vào Giấy chứng nhận người mua sẽ biết được cụ thể diện tích […]