Thẻ: đất quy hoạch

Cách kiểm tra đất có nằm trong diện quy hoạch không

Đất quy hoạch là đất được quy hoạch cho các dự án bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội như làm đường, công viên, xây dựng trường học, bệnh viện…Nếu chủ sở hữu đất nằm trong diện quy hoạch hoặc dính một phần quy hoạch sẽ được đền bù theo khung giá của Nhà nước để thu hồi khi cần thực hiện dự án quy hoạch. Đất dính quy hoạch sẽ bị […]